Projects and grants

Selected projects and research activities, in which the members of Laboratory staff were taking part (since 1995):

Project Principal investigator/co-investigator Start-end year Funding provider
Magnesiumtechnologie doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1995 - 2001
Investigation of the properties of model lead-freee machinable aluminium alloys
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1997 - 1999 GA ČR
Influence of phase composition of Mg alloyed with rare earthes on the improvement of its utility properties at elevated temperatures
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1999 - 2001 GA ČR
Study of the properties of model lead-free machinable Al-Cu-Mg alloys
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2000 - 2002 GA ČR
Legierungs- und Mikrostrukturoptimierung für hochkriechfeste Magnesiumlegierungen doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2002 - 2004 DFG
Influence of low melting metals Sn, Pb and Bi on fatigue properties in model Al alloys
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2003 - 2005 GA ČR
Effect of solid solution decomposition on structure and properties of Al-Mg-Sc-Zr alloys
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2004 - 2006 GA ČR
Condensed Matter Physics – New Materials and Technologies
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2005 - 2011 MŠMT ČR
Influence of minority solutes on plasticity of Mg-rare earth-base alloys
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2006 - 2008 GA ČR
Inovace základních fyzikálních praktik RNDr. Helena Valentová, Ph.D. 2006 FRVŠ
Vliv způsobu přípravy na fázové transformace v nových konstrukčních materiálech doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2009 - 2010 MŠMT ČR
Influence of Sc and Zr on decomposition of supersaturated solid solution of model Al-Mn- and commercial Al-Zn-Mg-Cu-based alloy
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2009 - 2010 AV ČR
Aplikace moderních měřicích a zobrazovacích metod ve fyzikálním praktiku doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2009 FRVŠ
Využití precipitace a rekrystalizace při přípravě Al slitin s požadovanými vlastnostmi RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2011 - 2013 GA ČR  
Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů z mechaniky RNDr. Martin Vlach, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
2012 FRVŠ