Projekty a granty

Vybrané projekty a výzkumné záměry od roku 1995, jejichž řešitelé či spoluřešitelé byli pracovníci KVOF.

Název Řešitel/spoluřešitel Období Poskytovatel
Magnesiumtechnologie doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1995 - 2001
Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1997 - 1999 GA ČR
Vliv fázového složení na zlepšení užitných vlastností slitin Mg s prvky vzácných zemin za zvýšených teplot doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 1999 - 2001 GA ČR
Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2000 - 2002 GA ČR
Legierungs- und Mikrostrukturoptimierung für hochkriechfeste Magnesiumlegierungen doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2002 - 2004 DFG
Studium vlivu nízkotavitelných kovů Sn,Pb a Bi na únavové vlastnosti Al slitin doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2003 - 2005 GA ČR
Vliv podmínek rozpadu tuhého roztoku na strukturu a vlastnosti systému Al-Mg-Sc-Zr doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2004 - 2006 GA ČR
Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2005 - 2011 MŠMT ČR
Vliv minoritních prvků na plasticitu slitin Mg se vzácnými zeminami doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2006 - 2008 GA ČR
Inovace základních fyzikálních praktik RNDr. Helena Valentová, Ph.D. 2006 FRVŠ
Vliv způsobu přípravy na fázové transformace v nových konstrukčních materiálech doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2009 - 2010 MŠMT ČR
Vliv Sc a Zr na rozpad přesyceného tuhého roztoku modelové slitiny Al-Mn a komerční slitiny Al-Zn-Mg-Cu  RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2009 - 2010 AV ČR
Aplikace moderních měřicích a zobrazovacích metod ve fyzikálním praktiku doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 2009 FRVŠ
Využití precipitace a rekrystalizace při přípravě Al slitin s požadovanými vlastnostmi RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2011 - 2013 GA ČR  
Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů z mechaniky RNDr. Martin Vlach, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
2012 FRVŠ
Přímý a nepřímý vliv Sc a Zr na raná precipitační stádia v moderních lehkých konstrukčních Al slitinách doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2017 - 2019 GA ČR  
Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 2014 - 2016 EEA Grants