Důležité informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia fyziky

  • Průvodce bakalářskou prací a její úpravou naleznete zde.
  • Formální náležitosti a způsob odevzdání závěrečné práce upravují směrnice děkana č. 1/2015 a č. 2/2015.
  • Formuláře potřebné při odevzdávání bakalářské práce naleznete zde.
  • Informace o státních závěrečných zkouškách naleznete zde.
  • Aktuální rozpis státních bakalářských zkoušek naleznete zde.