Zaměstnanci a doktorandi

Telefon je uveden ve tvaru čtyřmístné linky platné pouze v areálu MFF UK. Při volání zvenku před něj předřaďte předčíslí +420 221 91. Umístěním kurzoru na označení místnosti zobrazíte její polohu v areálu MFF UK.
Vedoucí kabinetu

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.

Zástupce vedoucí kabinetu

RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.

Tajemnice kabinetu

Mgr. Hana Kudrnová

Sekretářka kabinetu

Bc. Dagmar Drahná
telefon www  e-mail místnost

Docenti 
doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. 1281, 2354 Helena.Valentova@mff.cuni.cz M051, M091
A522
, A541
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 1459, 1372, 1486 www Martin.Vlach@mff.cuni.cz F161, M192

Lektoři
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. 1453 Tomas.Kekule@mff.cuni.cz F161
Mgr. Hana Kudrnová 1431, 1279 www Hana.Kudrnova@mff.cuni.cz M087, M091
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D. 1431, 1409 Jaroslava.Piesova@mff.cuni.cz M050, M091
RNDr. Vojtěch Hanzal 1365 Hanzal@nbox.troja.mff.cuni.cz M-189, M068, V153
doc. RNDr. Františk Lustig, CSc. 1286 Frantisek.Lustig@mff.cuni.cz M227, M228
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 1365 Petr.Gabriel@mff.cuni.cz M-189

Ostatní pracovníci
Bc. Dagmar Drahná 1283, 1409, 1279 Drahna@plk.mff.cuni.cz M051, M072 M090
Ing. Pavel Mojžíš, CSc. 1284, 1409 Pavel.Mojzis@mff.cuni.cz M-190
RNDr. Igor Novotný 1205 Igor.Novotny@mff.cuni.cz M-189
Externí pracovníci
Mgr. Veronika Kodetová 1372 Veronika.Kodetova@seznam.cz F161
Ing. Bohumil Kurka 1284 Bohumil.Kurka@mff.cuni.cz M-190
RNDr. Petr Zinburg 1372, 1459 Petr.Zinburg@mff.cuni.cz F161

Doktorandi
Mgr. Pavel Brom 1202 Pavel.Brom@mff.cuni.cz M228
Mgr. Pavel Kuriščák 1202 Pavel.Kuriscak@mff.cuni.cz M228