Velkoplošná tiskárna Fyzikální sekce MFF UK

Tisk je hrazený ze sekčních prostředků a je možný pouze pro fyzikální pracoviště MFF UK.

Tiskárna je umístěna v prostorách KVOF, v budově Ke Karlovu 3, 1. suterén, místnost M-193 (u zadního schodiště). Tisk v běžné pracovní době je vhodné si předem dohodnout (vojtech.hanzal@mff.cuni.cz, mfkvof@plk.mff.cuni.cz), v případě potřeby tisku v jiném čase je možné si vypůjčit na sekretariátu KVOF klíče.

Tiskárna HP DesignJet 510 umožňuje barevný inkoustový tisk na listy papíru od formátu A4 až po role papíru o šíři 42 palců (1 067mm). K dispozici jsou standardně role papíru o šíři 36" (913mm).

Před realizací plakátu je vhodné si rozmyslet, jakou velikost potřebujeme a tu pak deklarovat v příslušném návrhovém programu (PowerPoint, Corel,...). Technologické okraje jsou 5mm na každé boční straně a 15mm na začátku a konci ořezávané hrany. (Například při volbě Oversize, kdy jsou technologické okraje vně užitečné plochy plakátu, je pro velikost plochy 900x1200mm výsledný rozměr 910x1230mm). Protože tiskárna odřezává papír pouze příčně, je výhodné využít celou šíři. V opačném případě je nutné zajistit si podélné oříznutí svépomocí.

Dalším parametrem pro tisk je druh papíru. Při tisku na matný papír je vhodné pro pozadí volit světlé odstíny. U tmavých jednak zpravidla dochází k barevnému posunu, jednak se matný papír vlní (větší množství barvy ho "namočí"). U lesklých fotopapírů lze použít i syté barvy. K dispozici je jednak originální HP papír, na němž jsou barvy stálé, ale poměrně dlouho zasychají, ale i papír od jiného výrobce, na němž barvy zasychají výrazně rychleji, ale po několika měsících mohou některé tóny blednout.

Plakáty se tisknou svépomocí. U tiskárny je k dispozici návod, nejčastěji používaná nastavení tiskárny lze najít v předvolbách. V případě, že jste ještě na tiskárně netiskli, poraďte se s kolegy, kteří už s ní mají nějaké zkušenosti.