RNDr. Martin Vlach, Ph.D.


Profesní životopis

2004 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Diplomová práce: „Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al“, vedoucí práce: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2005 Vědecký pracovník, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
2009 Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Disertační doktorská práce: „Precipitační procesy v lehkých konstrukčních slitinách“, školitelka: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2010 Odborný asistent, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2012 Proděkan MFF UK pro PRopagaci.

Odborné zaměření

Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg- a Al-; vliv vodíku na defekty krystalové mříže; elektrická rezistometrie; mechanické vlastnosti kovů; diferenční skenovací kalorimetrie; experimentální fyzika.

Zahraniční pobyty

2006 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2007 DESY Hamburg, Německo – 1 měsíc.
2009 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2010 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
ESFR Grenoble, Francie – 1 měsíc.

Další aktivity

Spolupráce na scénáři seriálu a knize České televize "Rande s fyzikou". Spolupráce na scénáři pořadu České televize "Zprávičky/Víte proč?". Vedoucí organizačního výboru MFF UK FilmFestu 2012 a MFF UK FotoFestu 2013. Vedoucí/manažer projektu Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

Publikace

73 publikací celkem (jako spoluautor či autor) – z toho 68 publikací v mezinárodních časopisech a sbornících konferencí, 2 výzkumné zprávy a 3 monografie (jako spoluautor). 176 registrovaných citací dle Web of Science (bez samocitací), h-index 9.