doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.


Profesní životopis

1973 RNDr. v oboru fyziky pevných látek, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
1981 CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
1982 odborný asistent, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
1995 doc. v oboru fyziky pevných látek, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
2004 - 2013 vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.

Odborné zaměření

Kovy a slitiny s hexagonální a kubickou strukturou, jejich mechanické vlastnosti, creep, fázové transformace, tepelná stabilita. Výzkum zaměřen na rychle tuhnoucí hořčíkové slitiny, hořčíkové kompozity, hořčíkové lité slitiny, zvláště creepové a mechanické vlastnosti těchto slitin, vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti materiálu.

Zahraniční pobyty

1974 Institut nízkých teplot Charkov, Ukrajina, 3 měsíce.
1982 - 1983 Univerzita Clausthal, Německo, stipendium Humboldtovy nadace, 6 měsíců.
1986 - 1987 Univerzita Clausthal, Německo, stipendium Humboldtovy nadace, 6 měsíců.
1989 - 1991 Univerzita Clausthal, Německo, DFG, 12 měsíců.
1996 - 1997 Univerzita Clausthal, Německo, stipendium Humboldtovy nadace, 7 měsíců.
2006 - 2007 Zentrum für Funktionswerkstoffe Clausthal, Německo, stipendium Humboldtovy nadace, 2 měsíce.
od 1999 opakované krátkodobé pobyty - Univerzita Clausthal a Zentrum für Funktionswerkstoffe Clausthal, Německo.

Publikace

Přes 150 publikací, z toho více než 100 v mezinárodních čaopisech a sbornících z mezinárodních konferencí. Přes 1000 registrovaných citací.